Oisterwijkse hengelsportvereniging

"De Sportvissers"

Actualiteiten

Blekven in 2014 weer bevisbaar voor leden van de Rietvoorn en de Sportvissers

Het Blekven wordt al tientallen jaren door de Rietvoorn uit Moergestel gepacht van de familie Hoeven. Drie jaar geleden heeft de Rietvoorn in samenwerking met Sportvisserij Nederland een proef uitgevoerd met coccolietenkrijt. Dit krijt wordt gebruikt om de sliblaag in een ven te laten inklinken. Verschillende keren zijn er afgemeten hoeveelheden van dit krijt over het Blekven uitgestrooid. Ondertussen werd natuurlijk gemeten wat de effecten waren en de laatste meting heeft uitgewezen dat het uitermate succesvol is geweest. De sliblaag is met ruim veertig procent geslonken en de waterkwaliteit is uitstekend. Met andere woorden, proef geslaagd!

BlekvenNu rees voor de Rietvoorn de vraag, wat nu? Omdat er al drie jaar niet werd gevist is er natuurlijk ook geen onderhoud gepleegd aan de oevers en de visplaatsen. De natuur heeft drie jaar vrij spel gehad en dat is ook wel te zien. Het riet en andere planten staan er plaatselijk tot wel anderhalve meter hoog en van visplaatsen is geen sprake meer. Aangezien er nogal wat mankracht en ook geld mee gemoeid is om het ven weer bevisbaar te maken, werd tijdens de laatste ledenvergadering van de Rietvoorn de vraag gesteld of een samenwerking met de Sportvissers uit Oisterwijk een optie zou zijn. Het bestuur kreeg mandaat van de leden om met het bestuur van de Sportvissers te praten en dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een vergadering van beide besturen op dinsdag 26 november jl.

Tijdens deze vergadering werd een plan de campagne opgesteld en werden afspraken gemaakt over aantallen te realiseren visplaatsen, hoeveelheid uit te zetten vis, visrechten enz.

Beide besturen zijn van mening dat dit een uitgelezen kans is om het Blekven weer in oude glorie te herstellen.  

 

  

Namens de besturen van de Rietvoorn en de Sportvissers.

Jos Schilders, voorzitter de Sportvissers

Peter Stads, voorzitter de Rietvoorn

 

 

Terug